Close

  पूर्व सचिव

  Homi_Jehangir_Bhabha_1960s
  डॉ. होमी जहांगीर भाभा
  अवधि 1948-1966
  Sarabhai
  डॉ. विक्रम अंबालाल साराभाई
  अवधि 1966-1971
  homi-n-sethna
  डॉ. होमी नुसरवानजी सेठना
  अवधि 1972-1983
  Raja Ramanna
  डॉ राजा रमन्ना
  अवधि 1983-1987
  sriniwas
  डॉ. एम. आर. श्रीनिवासन
  अवधि 1987-1990
  dr.pk iyengar
  डॉ. पी.के. अयंगर
  अवधि 1990-1993
  Dr. R. Chidambaram
  डॉ. आर. चिदम्बरम
  अवधि 1993-2000
  anil_kakodkar
  डॉ. अनिल काकोडकर
  अवधि 2000-2009
  Dr SRIKUMAR BANERJEE
  डॉ श्रीकुमार बनर्जी
  अवधि 2009-2012
  Ratan kumar sinha
  डॉ. रतन कुमार सिन्हा
  अवधि 2012-2015
  Sekhar Basu
  डॉ शेखर बसु
  Duration 2015–2018
  K N Vyas
  श्री के.एन.व्यास
  अवधि 2018-2023